COKZ: zekerheid in zuivel

Het COKZ is gespecialiseerd in kwaliteitsborging in de zuivelsector. Het heeft door zijn jarenlange ervaring veel kennis ontwikkeld in de zuiveltechnologie en de logistieke processen. Deze kennis is een integraal onderdeel van de controle en wordt verder uitgebouwd.

Kwaliteitsborging begint bij de grondstoffen. Het COKZ heeft goede contacten met de organisaties die op dat terrein controle en certificering uitvoeren. Er wordt naar gestreefd om gebruik te maken van kwaliteitsborgingssystemen die ontwikkeld zijn in de levensmiddelen- en zuivelsector. Op deze manier kan de controle worden gericht op procesbeoordeling, zodat de eindproductencontrole wordt ontlast.

 

COKZ

Download

Wilt u meer informatie?